La realitat
Des dels seus orígens, l’ésser humà s’ha preguntat  per tot allò que l’envolta. Les primeres respostes  foren principalment naturalistes, físiques, però des  de Parmènides sorgix una explicació que intentarà anar més enllà del  que podem captar a través dels sentits. Aristòtil anomenarà a aquesta investigació “meta-física” o “onto-logia”:  l’estudi del ser, del món, de la realitat. És pràcticament impossible comentar la infinitat de teories que han  intentat argumentar els pensadors des dels primers filòsofs grecs fins  l’actualitat. Simplement intentarem fer una panoràmica de les  fonamentals centrades en el concepte bàsic de la disciplina: el verb  “ser”. I estudiar els trets més importants d’alguns dels autors més  coneguts.
on, ontos SER
“Ser” (Parmènides)
Món sensible/ Món Idees (Plató)
Àtoms  (Demòcrit,  Epicur) 
Substància/Accident (Aristòtil)
Déu (Sant Tomàs)
Fenomen/N oumen (Kant)
Esperit Absolut (Hegel)
Voluntat de poder (Nietzsche)
Teories autors 2a Avaluació Filosofia 4º ESO Filosofia 1r Batxiller Història  de la filosofia Psicologia