NAIXEMENT DE LA FILOSOFIA En el sorgiment de la filosofia cal destacar la  innexistència d’una classe sacerdotal en Grècia molt acoblada al poder polític (com en les altres  civilitzacions anteriors, especialment a Egipte) i un  grup de gent noble, amb molt de temps lliure i  centrada en la investigació de la natura. Així apareixen els PRESOCRÀTICS,  pensadors com Tales de Milet, Heràclit, Parmènides, Pitàgores,  Empèdocles o Demòcrit que tractaren de donar una  explicació “física” a l’arché, el principi de la natura  del qual derivaven tots els altres éssers. Aquesta  s’oposava al MITE.
BRANQUES DE LA FILOSOFIA
Metafísica Lògica Epistemologia Antropologia Ètica Estètica Filosofia política
Video 1
ETAPES DE LA FILOSOFIA
FILOSOFIA CLÀSSICA  (ss. VIIa.C.-Vd.C.) ONTOLOGIA
Sòcrates Plató
Aristòtil
FILOSOFIA MEDIEVAL (ss. Vd.C.-XVd.C.) TEODICEA
Sant Agustí Sant Tomàs
Maquiavel
FILOSOFIA MODERNA (ss. XVd.C.-XVIIId.C.) EPISTEMOLOGIA
DESCARTES
HUME KANT
FILOSOFIA CONTEMPORÀNIA (ss. XIXd.C.-XXId.C.) FILOSOFIA DEL LLENGUATGE I DE LA CIÈNCIA
MARX NIETZSCHE
WITTGENSTEIN
Video 2 Filosofia 4º ESO Filosofia 1r Batxiller Història  de la filosofia Psicologia