INTRODUCCIÓ A LA FILOSOFIA
El present tema tracta de ser una aproximació a les característiques i particularitats d’una disciplina que des del seu origen ha estat basada en la “reflexió”, “l’admiració” i “l’argumentació”. Qüestions com: qui som? d’on venim? quin sentit té la vida? hi ha quelcom després de la mort? com hem d’actuar? què és la justícia?, i moltes altres, són interrogants que l’ésser humà s’ha plantejat i que molts autors han intentat donar una resposta. Eixes explicacions i propostes de solució sobre tots aquests aspectes que tants i tants pensadors han plantejat al llarg de la història seran precisament la base en què s’estructura aquest curs. Abans, però, caldrà fer una ullada a què entenem per “filo-sofia”, al context en què va aparèixer a Grècia en el s. VII a.C., a les seues branques i a les etapes en què es dividix.
“En virtut de l’admiració, els hòmens començaren per primera vegada a filosofar” (Aristòtil)
Podríem caracteritzar amb aquests símbols l’actitud del filòsof
Insistència
Il.luminar
Fixar-se
Parar-se
Crítica
Rumiar
Exercici frases Filosofia 4º ESO Filosofia 1r Batxiller Història  de la filosofia Psicologia