“La filosofia és el coneixement que respon a la necessitat de fer-nos  una concepció unitària i total del món i de la vida” 
“Només sé que no sé res” Sòcrates (470-399 a.C.)
Filosofia clàssica
Filosofia medieval
Filosofia moderna
Filosofia contemporània
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA Filosofia 4º ESO Filosofia 1r Batxiller Història  de la filosofia Psicologia Història  de la filosofia