Hª Filosofia  2n  Batxiller  Ciències
HUME
KANT
DESCARTES
SANT TOMÀS D’AQUINO
NIETZSCHE
ORTEGA
H. ARENDT
Autors 2n Batxiller Ciències Projectes 1a Avaluació Projectes 2a Avaluació Projectes 3a Avaluació Filosofia 4º ESO Filosofia 1r Batxiller Història  de la filosofia Psicologia Tipus d’examen Presentació autors `Projectes 2n Batxiller Ciències