En aquesta avaluació ens centrarem en  investigar, analitzar i comentar els elements  bàsics de les teories d’alguns autors destacats  en la història de la teoria política, a més de  reflexionar sobre l’origen, característiques,  ventatges i inconvenients de les diverses formes  d’organització política al llarg de la història, com són la  TIRANIA, la REPÚBLICA, la DEMOCRÀCIA, la  MONARQUIA, la DICTADURA o  l’IMPERI. 
Filosofia política POWER POINT AUTORS Filosofia 4º ESO Filosofia 1r Batxiller Història  de la filosofia Psicologia