FILOSOFIA CLÀSSICA
D’aquesta etapa anem a estudiar amb profunditat el pensament  d’un dels més grans filòsofs de tota la història: PLATÓ.  No obstant, no es pot entendre bé el seu pensament sense fer  referència a altres antecedents que l’influiren de manera  decisiva, així com hem d’anomenar almenys al seu deixeble més  important, Aristòtil, i altres escoles que estendran les seues  teories fins arribar a l’Edat Mitjana. 
Filosofia 4º ESO Filosofia 1r Batxiller Història  de la filosofia Psicologia