Teories sobre l’ésser humà
Qui som? D’on venim? A aquestes grans preguntes sempre la  filosofia ha tractat de donar una resposta. Nosaltres anem a  fer una aproximació a algunes de les més importants teories  antropològiques que s’han plantejat al llarg de la història. 
DUALISME  ANTROPOLÒGIC  Teoria que defensa  l’existència en l’ésser  humà de dos principis o  substàncies completament diferents: el  “cos”, la part material, física, mortal. I  “l’ànima”, espiritual, immortal,  immaterial.La seua relació pot ser  SUBSTANCIAL (Aristòtil, Sant Tomàs) o  ACCIDENTAL (Plató, Descartes). Està present també en la majoria de  religions i mites presents en la història  de la humanitat.  
MONISME ANTROPOLÒGIC  Sosté una explicació única i material respecte a l’ésser humà. Aquest estaria constituït només pel “cos”, sent la ment reduïda a les funcions psíquiques del cervell. Els autors més destacats són Marx i Nietzsche.
ANTROPOLOGIA CRISTIANA Correspon a les diverses concepcions exposades pels  pensadors cristians més destacats al voltant de l’ésser  humà. Les característiques fonamentals són la  complementariat entre “cos” i “ànima”, la influència  de “l’esperit” i la dependència de Déu.   Els autors més coneguts són Sant Pau, Sant Agustí i  Sant Tomàs.
Document Antropologia Filosofia 4º ESO Filosofia 1r Batxiller Història  de la filosofia Psicologia