El coneixement La qüestió al voltant del coneixement humà està connectada inevitablemente amb la de la realitat. Què podem conèixer? Com és el món (per a nosaltres)?Les respostes han sigut múltiples però sempre han girat al voltant d’aquests dos pols
EL RACIONALISME   Aquesta teoria  defensa que el  coneixement  humà depén única  i exclussivament  de la RAÓ, capacitat que ens  permet arribar a una certesa  completa i absoluta i poder  abastar una “veritat”  inqüestionable i vàlida de  manera universal i necessària.  Ha tingut diversos  plantejaments al llarg de la  història de la filosofia, i els seus  autors més destacats són  Parmènides, Plató, Descartes,  Kant i Hegel. 
L’EMPIRISME Defensa l’existència d’un coneixement  limitat, parcial, relatiu, ja que la realitat  només pot ser captada primàriament a  través dels SENTITS. Per tant, al ser  aquests imperfectes el  coneixement que ens  atorguen no pot ser mai  complet ni absolut, ni podem  arribar a una veritat més que  aproximada. Sol acompanyar-se d’una teoria on la raó té una funció secundària, i els  representants més coneguts són  Aristòtil, Hume, Comte, l’Escola de Viena, etc.
TEORIES AUTORS 2a AVALUACIÓ Filosofia 4º ESO Filosofia 1r Batxiller Història  de la filosofia Psicologia